Os 24 alumnos do IES Rosalía de Castro na Xornada de Euroscola na Cámara de Estrasburgo