Publicación listaxe provisional de admitidos na proba libre da ESO 2017 – 1ª convocatoria ordinaria.

Consultar arquivos anexos

 De observar algunha discrepancia coa listaxe, pódese presentar reclamación na Secretaría do Instituto dende o 21 ata o 25 de abril (3 días hábiles).

 Publicación listaxe definitiva o 26 de abril