PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO - PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES20 PREMIOS DE 1000 EUROS

ALUMNADO CON MEDIA DE BACHARELATO IGUAL OU SUPERIOR A 8,75

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ATA O 2 DE XUÑO

AS SOLICITUDES PRESENTARANSE VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DO FORMULARIO DISPOÑIBLE NA SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA, https//sede.xunta.gal

OPCIONALMENTE PÓDESE RECOLLER O FORMULARIO EN SECRETARÍA, ENTREGALO ALÍ CUBERTO E O CENTRO ENTREGARAO NO REXISTRO

PRESENTAR DNI DO SOLICTANTE OU DO SEU REPRESENTANTE SE É MENOR DE IDADE. NESTE CASO O REPRESENTANTE FIRMARÁ A SOLICITUDE.

A PROBA CONSTA DE DÚAS PARTES: A PRIMEIRA CONSISTE NO COMENTARIO CRÍTICO DUN TEXTO HISTÓRICO FILOSÓFICO OU LITERARIO, E A RESPOSTA A CUESTIÓNS DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO OU CULTURAL SOBRE UN TEXTO NA PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA

A SEGUNDA PARTE VERSARÁ SOBRE UNHA MATERIA XERAL DO BLOQUE DE MATERIAS TRONCAIS CURSADAS POLO ALUMNO A ELEXIR ENTRE AS SEGUINTES: MATEMÁTICASII, MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II, LATÍNII, FUNDAMENTOS DA ARTE.

A PROBA TERÁ LUGAR O 22 DE XUÑO

O ALUMNADO QUE SE APUNTE DEIXARÁ O SEU NOME E TELÉFONO DE CONTACTO NA SECRETARÍA PARA QUE A VICEDIRECTORA, QUE IRÁ CON VOS POIDA CHAMARVOS

20 PREMIOS DE 1000 EUROS

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ATA O 2 DE XUÑO

ALUMNADO CON MEDIA DE BACHARELATO IGUAL OU SUPERIOR A 8,75

 

AS SOLICITUDES PRESENTARANSE VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DO FORMULARIO DISPOÑIBLE NA SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA, https//sede.xunta.gal

OPCIONALMENTE PÓDESE RECOLLER O FORMULARIO EN SECRETARÍA, ENTREGALO ALÍ CUBERTO E O CENTRO ENTREGARAO NO REXISTRO

PRESENTAR DNI DO SOLICTANTE OU DO SEU REPRESENTANTE SE É MENOR DE IDADE. NESTE CASO O REPRESENTANTE FIRMARÁ A SOLICITUDE.

A PROBA CONSTA DE DÚAS PARTES: A PRIMEIRA CONSISTE NO COMENTARIO CRÍTICO DUN TEXTO HISTÓRICO FILOSÓFICO OU LITERARIO, E A RESPOSTA A CUESTIÓNS DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO OU CULTURAL SOBRE UN TEXTO NA PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA

A SEGUNDA PARTE VERSARÁ SOBRE UNHA MATERIA XERAL DO BLOQUE DE MATERIAS TRONCAIS CURSADAS POLO ALUMNO A ELEXIR ENTRE AS SEGUINTES: MATEMÁTICASII, MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II, LATÍNII, FUNDAMENTOS DA ARTE.

A PROBA TERÁ LUGAR O 22 DE XUÑO

O ALUMNADO QUE SE APUNTE DEIXARÁ O SEU NOME E TELÉFONO DE CONTACTO NA SECRETARÍA PARA QUE A VICEDIRECTORA, QUE IRÁ CON VOS POIDA CHAMARVOS