PROBA LIBRE DE TÍTULOS EXTINGUIDOS AAFD

TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN FÍSICO DEPORTIVAS. (TAAFD)

 

 

PROBA DO MÓDULO DE ANIMACIÓN E DINÁMICA DE GRUPOS

 

DÍA 03 DE SETEMBRO DE 2019 DE 10.30 h. A 14.30 h.

PROBA TEÓRICO-PRÁCTICA

AULA: PATIO E PAVILLÓN