MENCIÓN DE HONRA

O traballo :  “Evaluación de la Capacidad del Carbón Activo Magnetizado para Absorber Sustancias Potencialmente Tóxicas”, presentado por Raquel Cancela Rodríguez, María Costa Alonso e Mauro Carballo Fernández, coordinado por Jesús Fidalgo Fernández conseguiu unha Mención de Honra no VII Premio Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Bachillerato 2020 da Saint Louis University (Madrid)