PROBA LIBRE DE ESO

PROBA LIBRE DE ESO

  EXAME : VENRES 21 DE MAIO

As probas levaranse a cabo no pavillón polideportivo do instituto ao que se accede pola parte de atrás do centro por unha cancela situada  entre o instituto e o edificio da policía na rúa Rodrigo de Padrón.

 

 O chamamento para o ámbito científico-tecnolóxico  farase a partir das  8:45 horas

 

As probas realizaranse no horario seguinte:

 9.30 h. a 12.00 h.

Ámbito científico-tecnolóxico

12.15 h. a 13:15 h.

Ámbito social

16.00 h. a 19:00 h.

Ámbito da comunicación

 

As listaxes provisionais de cualificacións publicaranse na páxina web do centro www.iesrosalia.net e na web da consellería www.edu.xunta.gal  o día  3 de xuño.

O período de reclamación será ata o día 10 de xuño ás 14 horas e as listaxes definitivas publicaranse o día 11 de xuño.