MATRÍCULA 2021-22

MATRÍCULA  2021-22

 

Alumnado de nova incorporación

Deberá recoller o sobre de matrícula antes do día 2 de xullo na conserxería e cubrir o formulario online seguindo as instrucións que alí se lle indican.

O sobre de matrícula entregarase na secretaría do centro ata o 8 de xullo.

Horario do centro: De 9:00h a 14:00h

 

Alumnado do centro

O alumnado que curse bacharelato para o vindeiro curso deberá recoller o sobre de matrícula na conserxería e entregalo na secretaría do centro do 28 de xuño ao 2 de xullo.

Horario do centro: De 9:00h a 14:00h